En digital "natursti"

Utforsk sjukehuset

Energistien kan du som er barn eller ungdom på sjukehuset få utforske sjukehuset sine areal gjennom finurlege oppgåver, morrosame aktivitetar og spennande rebussar.

  • Leit etter QR-kodar på veggane i fellesareala i Marie Joys Hus, i Sentralblokka eller Glasblokkene
  • Scan QR-koden med ein mobiltelefon slik at du kjem inn på posten si eiga nettside.
  • Utfør aktiviteten, oppgåva eller rebusposten.
  • Finn ein ny QR-kode – enten gjennom å følgje kartet du finn på nettsida, eller leite etter nye QR-kodar på eiga hand.
    Finn du alle rebus-postane og dermed løysingsordet på rebusen? Kanskje det er ein premie på lur til deg? Ta kontakt.

Dei aller fleste postane er tilpassa rullestolbrukarar. Om du ser ein (R) i oppgåvenamnet, veit du at posten er tilpassa rullestol.

MERK! Hugs reine hender og hoste/nysehygiene!

I «Prøv ut!» må du løyse oppgåvene gjennom å bruke kroppen din. «Prøv ut!» er tilpassa alder. Du finn oppgåvene som er tilpassa rullestolbrukarar ved å sjå etter rullestolsymbolet.

I «Finn du løysinga?» må du finne svar på oppgåver gjennom undring, kreativitet og leiting. «Finn du løysinga?» er tilpassa alder. Du finn oppgåvene som er tilpassa rullestolbrukarar ved å sjå etter rullestolsymbolet.

I kvar av oppgåvene i «Skattejakt»-løypa du løyser, vil du få ein bokstav. Når du har løyst alle oppgåvene, vil du få eit ord. Ta kontakt og sei det hemmelege løysingsordet. Kanskje dei har en premie på lur til deg?

Velg kva for ei fargeløype du skal ta

Vil du og kompisen din fylgje ulike fargeløyper? Det går fint! Alle postane har ei oppgåve, ein aktivitet eller ein rebus knytta til kvar av fargane. Dermed kan både små og store gå på jakt etter QR-kodar saman.

For deg mellom 2 - 8 år

GRØNN LØYPE

Fylgjer du den grønne løypa finn du aktivitetar, oppgåver og spørsmål som passar for deg som er mellom 2 og 8 år. Det kan likevel vere lurt å ha med seg ein vaksen.

For deg mellom 8 - 12 år

BLÅ LØYPE

Fylgjer du den blå løypa finn du aktivitetar, oppgåver og spørsmål som passar for deg som er mellom 8 og 12 år. Det kan likevel vere lurt å ha med seg ein vaksen.

For deg mellom 12 - 18 år

RØD LØYPE

Fylgjer du den rød løypa finn du aktivitetar, oppgåver og spørsmål som passar for deg som er mellom 12 og 18 år. Det kan likevel vere lurt å ha med seg ein ven / vaksen.

Skroll til toppen